يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
محلول شستشوي چشم (Ophthalmic bath solution)
اشکال دارویی
    - : محلول شستشوي چشمي
کاربرد دارو
شستشوي چشم براي زدودن اجسام خارجي و گرد و غبار ، تسکين تحريک چشم بعد از اقدامات تشخيصي با استفاده از عدسي هاي تماسي پس از رنگ آميزي چشم .
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
پرهيز از مصرف همزمان قطره هاي چشمي
نحوه مصرف
پيمانه مخصوص را تميز کرده و تا نيمه پر کنيد و محکم بر روي چشم قرار دهيد سپس سر را به عقب خم کرده و چشم را باز کرده و با بر هم زدن پلک ها چشم را بشوئيد .
تداخل مصرف با ساير داروها
احتمال ايجاد رسوب در مصرف همزمان با يدوکسوريدين .
عوارض جانبي
موردي مطرح نشده است.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- استفاده از فنجان چشم امروزه به دليل احتمال آلودگي و انتشار بيماري توصيه نمي شود.
2- خروج لنز تماسي از چشم قبل از مصرف محلول .
3- عدم مصرف دارو در صورت وجود زخم در چشم و اطراف آن .
4- شتسشوي پيمانه مخصوص قبل و بعد از مصرف .
5- عدم استفاده از محلول در صورت تغيير رنگ دارو.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی