دوشنبه 7 خرداد 1397    |    Sunday, May 27, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيتازوکسانيد (Nitazoxanide)
نام های تجاری
Nizonide, Nitaxide, Nitax, Zox, Nitazox, Niazid, Toza, Daxon, Dexidex, Kidonax, Mitafar, Pacovanton, Paramix, Nitazox, Alinia
فرمول شیمیایی
C12H9N3O5S = 307.283 g/mol
مصرف در حاملگی
B
تركيبات
synthetic nitrothiazolyl-salicylamide + antiprotozoal agent
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی