پنجشنبه 28 شهريور 1398    |    Wednesday, September 18, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيلوتينيب (Nilotinib)
نام های تجاری
Tasigna
اشکال دارویی
    150mg, 200mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C28H22F3N7O = 529.5245 g/mol
مصرف در حاملگی
D
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی