چهارشنبه 27 شهريور 1398    |    Wednesday, September 18, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيزاتيدين (Nizatidine)
نام های تجاری
Axid
اشکال دارویی
    150mg, 300mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بلوکرH2
کاربرد دارو
ضد زخم پپتيک
مصرف در حاملگی
B
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی