يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيستاتين (Nystatin)
نام های تجاری
Mycostatin , Nilstate , Candistatin , Nadostine
اشکال دارویی
    500/000U C.tab : قرص
    100/000u : قرص واژينال
    100/000u/ml : قطره خوراکي
    100/000u/g, Combined : پماد موضعي
کاربرد دارو
درمان کانديدياز ولوواژينال ، کانديدياز دستگاه گوارش و برفک دهان بچه ها
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
تغيير در نفوذپذيري غشاء سلولي قارچ و درمان کانديديازهاي جلدي و مخاطي ، جذب ناچيز گوارشي و عدم جذب از پوست يا غشاهاي مخاطي در استعمال موضعي .
موارد منع مصرف
عفونت هاي واژينال ناشي از گاردنلاواژيناليس يا گونه هاي تريکوموناس
نحوه مصرف
کانديدياز ولوواژينال: قرص وازينال 000/100 واحدي ، يک يا دوبار در روز ، 2 هفته يا بيشتر ، افزودن رژيم درماني در عفونت هاي مقاوم به درمان خوراکي .
کانديدياز دستگاه گوارش:
قرص: 500هزار الي يک ميليون واحد 3-4 بار در روز.
محلول (قطره): 400-600 هزار واحد 4بار در روز (نصف دوز در هر طرف دهان)، در صورت امکان قرقره کردن قبل از قورت دادن
شرايط نگهداري
قرص واژينال در دماي کمتر از 15 درجه سانتيگراد و بقيه اشکال دارويي در دماي 30-15 درجه سانتيگراد .
عوارض جانبي
تهوع ، استفراغ ، اسهال ، ديسترس گوارشي ، بروز واکنش هاي حساسيتي در مصرف موضعي، تحريکات پوستي يا مهبلي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف قرص هاي واژينال به صورت خوراکي جهت درمان کانديدياز در صورت تمايل .
2- مصرف پودر نيستاتين در عفونت قارچي پا.
3- مصرف کرم نيستاتين در درمان کانديدياز لاي چين ها .
4- درمان ضايعات بسيار مرطوب لاي چين ها با پودر نيستاتين .
5- تکان دادن سوسپانسيون پيش از مصرف .
6- عدم مصرف آب يا غذا تا 30 دقيقه بعد از مصرف .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی