دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نورتريپتيلين (Nortriptyline Hcl)
نام های تجاری
Aventyl , Pamelo
اشکال دارویی
    10mg FC, 25mg FC : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : ضد افسردگي سه حلقه اي
کاربرد دارو
افسردگي
مصرف در حاملگی
D
مكانيزم اثر دارو
عمل به 3 اثر فارماکولوژيکي و در درجات مختلف : مسدود کردن پمپ آمين ، اثرات خواب آوري ، فعاليت آنتي کولينرژيک محيطي و مرکزي . ممانعت از باز جذب نوراپي نفرين و سروتونين در نورون هاي پيش سيناپسي . جذب آسان گوارشي، متابوليزاسيون کبدي به 10-هيدروکسي نورتيپتيلين ، توزيع گسترده در بدن، نيمه عمر 18-44 ساعت و غلظت درماني 50-150mg/ml ، زمان رسيدن به غلظت ثابت پلاسمايي 4-19 روز، عبور از جفت و توزيع در شير.
نحوه مصرف
بزرگسالان : شروع با دوز 50mg در روز ، افزايش دوز تا 150mg طي سه يا چهار هفته در 4-3 دوز منقسم .
کودکان 12-6 سال : 10-20mg يا 1-3mg/kg در 24 ساعت منقسم در 4-3 دوز .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی