شنبه 31 تير 1396    |    Saturday, July 22, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ال دي اچ دي (Norgestrel & ethinyl estradiol (LD & HD))