دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نونوکسينول 9 (Nonoxynol-9)
نام های تجاری
Delfen
اشکال دارویی
    5 % : کرم واژينال
کاربرد دارو
جلوگيري از بارداري { و نيز پيشگيري از بيماري هاي مقاربتي }
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
تجويز با احتياط
مكانيزم اثر دارو
ايجاد يک سد شيميايي بين غشاء موکوسي و مايع مني واکنش با ليپو پروتئين هاي غشاي سلولي اسپرم و تخريب جدي اکروزوم ، گردن ، تنه و دم اسپرم ، احتمال جذب سيستميک در مصرف واژينال ، دفع با مدفوع .
موارد منع مصرف
تجويز با احتياط در بارداري، احتمال افزايش عفونت هاي واژينال به دنبال مصرف آن
نحوه مصرف
مصرف به تنهايي : مصرف يک اوپليکاتور از کرم واژينال درست قبل از نزديکي و تکرار آن در هر بار نزديکي مصرف به همراه ديافراگم : ريختن يک اوپليکاتور از دارو به داخل کاپ ديافراگم و لبه هاي اطرافش و قرار دادن آن اخل واژن تا حداکثر 6 ساغت قبل از مقاربت.
عوارض جانبي
تحريک موضعي
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف به عنوان اسپرميسايد .
2- نحوه مصرف براي بيمار را تشريح کنيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی