سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) (Nitroprusside sodium (Levarternol))
نام های تجاری
Nipride , Nitropress , Nipruss
اشکال دارویی
    50mg : ويال
کاربرد دارو
بحران پر فشاري خون ، نارسايي حاد احتقاني قلب ، نارسايي حاد قلب به دنبال MI و خونريزي در حين جراحي
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
گشاد کننده عروقي سريع الاثر يا مستقيم الاثر ، تبديل دارو به سيانيد در گلبول هاي قرمز و تبديل به تيوسيانات در کبد و دفع آرام کليوي ، شروع اثر 30-60 ثانيه از آغاز انفوزيون، حداکثر اثر بعد از 1-2 دقيقه، بازگشت فشارخون به حالت قبل از درمان 1-10 دقيقه بعد، نيمه عمر پلاسمايي دارو حدود 3 روز .
موارد منع مصرف
هيپرتانسيون جبراني ، خونرساني ناقص مغزي، آتروفي چشمي مادرزادي، حساسيت به دارو، نارسايي حاد و احتقاني قلب .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : دوز اوليه 0.3mcg/kg/min و هر 15-10 دقيقه افزودن 10-20mcg تا ايجاد پاسخ مطلوب ، دوز معمول 3mcg/kg/min و حداکثر دوز 10mcg/kg/min
شرايط نگهداري
دور از نور و در دماي اتاق
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد اثر مسددهاي گانگيوني ، داروهاي بيهوشي ، داروهاي اينوتروپ منفي و ساير داروهاي ضد فشارخون،
احتمال بروز مسموميت با تيوسيانات در صورت مصرف همزمان با تيوسولفات سديم.
عوارض جانبي
سردرد ، سرگيجه ، بي قراري ، پرش عضلات ، تعريق ، کوما ، افزايش فشار داخل جمجمه اي ،مسموميت با سيانيد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- احتمال ايجاد مسموميت در دوزهاي بالا يا انفوزيون سريع تر از 15mcg/kg/min ،کنترل غلظت سرمي تيوسيانات هر 72 ساعت ، ايجاد مسموميت در غلظت بيش از 100mcg/ml .
2- نگهداري بيمار در وضعيت درازکش هنگام آغاز درمان يا تنظيم دوز .
3- حل کردن ويال 50 ميلي گرمي پودر در 2-3 سي سي آب مقطر استريل يا محلول دکستروز و ايجاد رقت مناسب دارو با افزودن 250-1000cc دکستروز 5% برحسب نياز .
4- پرهيز از مصرف کلروسديم جهت رقيق کردن دارو.
5- رنگ محلول تازه، متمايل به قهوه اي کم رنگ است.
6- دور ريختن محلول آماده شده قبل از 24 ساعت گذشته.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی