سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيتروگليسرين (Nitroglycerin)
نام های تجاری
Nitrocontin (SRTAB),Tridil (INJ), Nitrostat (Subling), Nitrol (Oint) , Deponit Nt
اشکال دارویی
  2.5mg SL, 6.5mg SL, 2.5mg SR, 0.4mg SL, 2.6mg SR, 6.4mg SR, 6.5mg SR : قرص
  1mg/ml 2ML, 10mg/ml 1ML, 10mg/ml 2ML, 5mg/ml 2ML, 1mg/ml 5ML, 1mg/ml 10ML, 5mg/ml 1ML : آمپول
  5mg/24h ER, 10mg/24h ER, 10mg Transdermal : پچ
  2 % : پماد موضعي
  10mg/24h, 5mg/24h : پلاستر
  0.4 mg SL : پرل
  400mcg/dose : افشانه اي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : نيترات
کاربرد دارو
پروفيلاکسي و درمان حاد حمله آنژين صدري
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
تجويز با احتياط
مكانيزم اثر دارو
شل کردن ماهيچه هاي صاف عروق از راه افزايش ساخت cGMP ،
حجم توزيع بالا، متابوليسم کبدي و تبديل به متابوليت هاي آن (دي نيترات) با خاصيت گشادکنندگي ضعيف تر نسبت به تري نيترات و مونونيترات با اثرات احتمالي و ضعيف گشادکنندگي عروقي.
موارد منع مصرف
حساسيت به نيترات ها ، کم خوني شديد ، افزايش فشار داخل جمجمه اي ، گلوکوم با زاويه بسته .
نحوه مصرف
فرم زير زباني : قرار دادن 6/0-3/0 از دارو زير زبان به محض شروع درد و تکرار اين عمل هر 5 دقيقه در صورت نياز مراجعه به پزشک در صورت عدم تسکين تا 15 دقيقه ، مصرف دارو در شرايط استرس زا يا 10-5 دقيقه قبل از فعاليت ايجاد کننده درد سينه .
اسپري : يک يا دو پاف رو يا زير زبان به محض شروع درد تا حداکثر 3 پاف در 15 دقيقه .
شرايط نگهداري
محافظت فرم تزريقي از نور و انجماد و نگهداري پماد در دماي 25-20 درجه سانتيگراد و دور از رطوبت.
تداخل مصرف با ساير داروها
افت شديد فشارخون در مصرف همزمان با ساير داروهاي کاهنده فشارخون،
افزايش تاثير نيترات ها با الکل، آسپرين و مسددهاي کانال کلسيمي،
کاهش اثرات دارويي هپارين،
کاهش جذب زير زباني يا خوراکي دارو در مصرف همزمان با ساير داروهاي آنتي کولينرژيک .
عوارض جانبي
سردرد ، سرگيجه ، افت وضعيتي فشار خون ، تاکي کاردي ، گرگرفتگي ، تپش قلب.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل علايم حياتي و فشار خون .
2- مصرف قرص هاي خوراکي با معده خالي ، 30 دقيقه قبل يا 2 ساعت بعد از غذا و پرهيز از جويدن يا خرد کردن قرص ها.
3- مخلوط کردن داروها در ظرف شيشه اي عدم استفاده از صافي ها يا شلنگ هاي پلاستيکي .
4- پرهيز از قطع ناگهاني دارو .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی