چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيتروفورازون (Nitrofurazone)
نام های تجاری
Furacin , Furacine
اشکال دارویی
    0.2 %, Combined : کرم موضعي
کاربرد دارو
درمان سوختگي ها و عفونت هاي باکتريايي پوستي ( پيوند پوست )
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
داراي فعاليت ضد باکتريايي و ضد تريپانوزومي از طريق مهار آنزيم هاي لازم براي متابوليسم کربوهيدرات.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو
نحوه مصرف
بزرگسالان : مصرف کرم 2% به طور مستقيم يا بعد از قراردادن روي گاز ، در محل ضايعه . کودکان : بي خطر بودن يا اثر بخشي ثابت نشده است.
شرايط نگهداري
در حرارت بيش از 40 درجه سانتيگراد و دور از نور مستقيم خورشيد، نورفلورسانت قوي و مواد قليايي.
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي از قبيل بثورات جلدي ، خارش و ادم موضعي ، عوارض سمي چون نوروپاتي شديد محيطي
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ايجاد عفونت ثانويه توسط ارگانيسم هاي غير حساس ، قارچ ها و سودومونا .
2- عدم مصرف در نزديکي چشم ها .
3- تماس با پزشک در صورت تحريکات پوستي يا تشديد عفونت .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی