يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيفديپين (Nifedipine)
نام های تجاری
Adalat , Procardia
اشکال دارویی
    30mg FC, 10mg FC, 20mg SR : کپسول
    10mg FC, 20mg SR, 30mg SR, 30mg FC : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : کلسيم بلوکر
کاربرد دارو
آنژين واريانت يا پرينزمتال ، پرفشاري خون، آنژين مزمن پايدار
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ترشح ناچيز در شير مادر
مكانيزم اثر دارو
داراي خاصيت گشاد کنندگي عروقي کرونر محيطي ، تنظيم انقباض عضلات صاف عروقي از طريق جفت شدن الکترومکانيکي به واسطه کانال هاي کلسيمي حساس به ولتاژ و بازشدن کانال ها در پاسخ به دپلاريزاسيون غشاء و يا جفت شدن فارماکومکانيکي و ايجاد انقباض بدون دپولاريزاسيون غشاء و با آزاد سازي کلسيم از رتيکولوم سارکوپلاسميک، افزايش غلظت کلسيم درون سلولي در اين دو مکانيسم، اتصال کلسيم به کالمودولين و فسفوريلاسيون زنجيره سبک ميوزين با فعال شدن زنجيره سبک کيناز .
داراي جذب کاملGI ، شروع اثر 20دقيقه پس از دوز خوراکي، اوج غلظت پلاسمايي 0.5-2 ساعت بعد، PB : 92-98% ، نيمه عمر پلاسمايي حدود 2ساعت، متابوليسم کبدي و دفع کليوي .
موارد منع مصرف
حساسيت ، شوک کارديوژنيک ، آنژين حاد و ناپايدار ، سکته قلبي اخير .
شرايط نگهداري
دور از رطوبت و نور مستقيم خورشيد در دماي اتاق
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش متابوليسم دارو در مصرف با راني تيدين و سايمتيدين ، افزايش سطح سرمي ديگوکسين،
احتمال هيپوتانسيون، برادي کاردي، تاکي کاردي بطني، بلوک AV و ادم ريوي در مصرف همزمان با کينيدين،
طولاني شدن زمان انعقاد در مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقاد، تشديد اثرات دارويي و عوارض تئوفيلين،
احتمال افت فشارخون يا نارسايي قلبي در مصرف با پروپرانولول،
کاهش شديد فشارخون و نياز بيشتر به مايعات در مصرف همزمان با فنتانيل،
بلوک عصبي-عضلاني و هيپوتانسيون در مصرف همزمان منيزيوم سولفات تزريقي.
عوارض جانبي
سرگيجه ، گرگرفتگي ، سردرد ، تهوع ، ادم محيطي ، MI ، CHF
حداكثر دوز روزانه
فرآورده معمولي: 180mg و فرآورده SR : 90mg
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل فشار خون در ابتداي درمان و با افزايش دوز دارو .
2- در صورت نياز به تاثير سريع، جويدن کپسول و خوردن مايع آن ، کنترل فشار خون و ECG در اين موارد .
3- کنترل سطح پتاسيم خون .
4- نيفديپين را نبايد در اورژانس هاي هيپرتانسيون بکار برد.
5- نيفديپين را نبايد در 1-2 هفته اول بعد از انفارکتوس ميوکارد تجويز نمود.
6- نيفديپين يک داروي ديابتوژنيک است و بايد قند خون در افراد مبتلا به ديابت بطور مرتب کنترل شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی