دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيکلوزاميد (Niclosamide)
نام های تجاری
Yomesan , Niclocide
اشکال دارویی
    500mg Chew : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : سفالوسپورين-نسل اول
کاربرد دارو
درمان کرم هاي نواري
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
مهار فسفوريلاسيون اکسيداتيو ميتوکندري هاي کرم و اثر بر توليد غيرهوازي ATP ،جذب گوارشي نامناسب.
موارد منع مصرف
حساسيت ، درمان سيستي سرکوزيس ، کودکان زير 2 سال با احتياط
نحوه مصرف
بزرگسالان : 2gr تک دوز پس از صبحانه سبک ، 2 ساعت بعد ، خروج کرم با مصرف يک مسهل
کودکان : 6-2 سال نصف دوز بزرگسالان ، زير 2 سال يک چهارم دوز بزرگسالان .
شرايط نگهداري
در پوشش بسته، دماي کمتر از 30 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي مطرح نشده است
عوارض جانبي
تهوع ، استفراغ ، دل درد ، اسهال ، خواب آلودگي ، احساس عدم تعادل و سر درد ، خونريزي مقعدي ، ضعف .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- آزمايش مدفوع 1 و 3 ماه بعد از درمان .
2- تکميل دوره درمان .
3- در صورت فراموشي يک دوز مصرف به محض يادآوري .
4- جويدن قرص قبل از مصرف .
5- حل کردن قرص در آب .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی