چهارشنبه 22 آذر 1396    |    Wednesday, December 13, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نياسين (اسيد نيکوتينيک ) (Niacin (Nicotinic acid))