يکشنبه 29 بهمن 1396    |    Sunday, February 18, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نياسين (اسيد نيکوتينيک ) (Niacin (Nicotinic acid))