پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نويراپين (Nevirapine)
نام های تجاری
Viramune
اشکال دارویی
    50mg/5ml : سوسپانسيون
    200mg : قرص
کاربرد دارو
درمان همراه در بيماران با عفونت HIV-1
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
مبتلايان به HIV نبايد به نوزاد شير دهند .
مكانيزم اثر دارو
نويراپين يک مهار کننده NNRT است که بر عليه ويروس HIV-1 فعاليت دارد ، دارو به طور مستقيم به ترانس کريپتاز معکوس (RT) متصل شده و فعاليت DNA پلي مراز وابسته به DNA , RNA را مهار مي کند .
دارو به سرعت جذب شده و در تمام بدن گسترش مي يابد و 60% از آن به پروتئين هاي پلاسما متصل مي شود. عمده متابوليسم دارو در کبد انجام مي گيرد و متابوليت هاي آن در ادرار ترشح مي شود.مقدار کمي از دارو نيز از راه مدفوع دفع مي شود.
نويراپين القاء کننده آنزيم هاي متابوليک سيتوکروم P450 کبدي است و نيمه عمر بسته به سن بين 20-35 ساعت متفاوت است.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به هر يک از اجزاء دارو
نحوه مصرف
بزرگسالان : شروع درمان با روزانه 200mg قرص براي 14 روز و سپس 200mg دو بار در روز به همراه داروهاي ضد ويروسي آنالوگ نوکلئوزيد .
کودکان 2ماهه تا 8 ساله : روزانه 4mg/kg براي 14 روز و سپس 7mg/kg دوبار در روز .
شرايط نگهداري
در دماي 25-20 درجه، دور از رطوبت
تداخل مصرف با ساير داروها
نويراپين غلظت پلاسمايي داروهايي را که توسط سيتوکروم P450 متابوليزه مي شوند، کاهش مي دهد و مي تواند غلظت پلاسمايي مهارکننده هاي پروتئاز يا ضد بارداري هاي خوراکي را کاهش دهد.
عوارض جانبي
سندرم استيونس جانسون ، مسموميت کبدي ، راش پوستي ، تب ، تهوع ، اختلال آزمون هاي کبدي
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پيش از آغاز درمان و در طول آن آزمايش هاي بيوشيمي و کبدي انجام شود.
2- مصرف تنهاي نويراپين به سرعت سبب مقاومت ويروس HIV مي شود . بهتراست در ترکيب با يک تا دو داروي ديگر مصرف شوند .
3- در صورت بروز راش شديد يا راش همراه با تب ، تاول ، ضايعات دهاني ، کنژنکتيويت ، درد عضلاني – مفصلي يا ضعف عمومي ، مصرف دارو را قطع نماييد .
4- بيمار بايد از روش هاي غير هورموني براي جلوگيري از بارداري استفاده نمايد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی