يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نئوستيگمين (Neostigmine)
نام های تجاری
Prostigmin
اشکال دارویی
    2.5mg/5ml, 0.5mg/ml, 12.5mg/5ml, 2.5mg/ml 1ML : آمپول
    15mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده کولين استراز
کاربرد دارو
کنترل علامتي مياستني گراويس
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
قطع مصرف دارو در دوران شيردهي و يا تغذيه نوزاد با شير خشک حين مصرف دارو
مكانيزم اثر دارو
جلوگيري از تخريب استيل کولين توسط استيل کولين استراز و تسهيل انتقال هاي پيام هاي عصبي از اتصالات عصب عضله ، اثر بر سلولهاي گانگليوني اتونوم و نورون هاي CNS ، تحريک حرکات و افزايش تون معده و جلوگيري از انسداد معده بعد از عمل ، معکوس کردن اثر فلجي ايجاد شده با بلوک کننده عصبي-عضلاني از طريق افزايش مقدار آگونيست در محل گيرنده ها، متابوليسم کبدي، PB: 15-25% و نفوذ کم در CNS .
موارد منع مصرف
حساسيت به کولينرژيک ها يا برومايد ، پريتونيت ، انسداد مکانيکي روده يا دستگاه ادراري .
نحوه مصرف
بزرگسالان : (فرم خوراکي): 15-375mg/24h در نظر داشتن احتمال کريز کولينرژيک قبل از افزودن دوز ، فاصله بين دوزها در افراد مختلف، متفاوت مي باشد. (فرم تزريقي): 0.5mg ، IM يا SC دوزهاي بعدي با توجه به پاسخ بيمار .
تداخل مصرف با ساير داروها
خنثي سازي اثر کولينرژيک برعضلات در مصرف همزمان با پروکائين آميد يا کينيدين ، کاهش اثرات کولينرژيک با کورتيکواستروئيدها ، طولاني شدن ضعف تنفسي و تاخير در هيدروليز سوکسينيل کولين در مصرف همزمان با اين دارو ، تشديد اثرات سمي در مصرف همزمان داروهاي کولينرژيک ، اثر تضعيفي مستقيم بر عضلات اسکلتي توسط منيزيوم ، خنثي سازي اثرات موسکاريني آتروپين .
عوارض جانبي
ايست قلبي ، اسپاسم ريوي ، ايست تنفسي ، آنافيلاکسي ، تهوع و استفراغ ، اسهال ، کرامپ هاي شکمي و عضلاني .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل علايم حياتي
2- مصرف همراه غذا يا شير
3- تشخيص علت ضعف عضلاني
4- کمک به خروج گاز با يک لوله مقعدي جهت پيشگيري از اتساع شکم و ناراحتي GI
5- احتمال مقاومت دارويي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی