شنبه 5 بهمن 1398    |    Friday, January 24, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نئومايسين (Neomycin sulfate)
نام های تجاری
Mycifradin , Myciguent , Neo-Fradin
اشکال دارویی
    125mg/5ml : محلول خوراکي
    500mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آمينوگليکوزيد
کاربرد دارو
کاهش باکتري هاي روده اي ( مثلاً در آمادگي قبل عمل ) ، کوماي هپاتيک
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
انواع موضعي منع مصرف دارند.
مكانيزم اثر دارو
مشابه Gentamycin ، جذب خيلي کم گوارشي (3%) ، اوج غلظت پلاسمايي دوزهاي 3 گرمي دهاني حداکثر 4mcg/ml ،افزايش ميزان جذب در آسيب يا التهاب GI، دفع کليوي ، نيمه عمر 3-2 ساعت .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به اين دارو و ساير آمينوگليکوزيدها، انسداد روده .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 1gr از راه خوراکي هر ساعت تا 4 دوز ، سپس 1gr از راه خوراکي هر 4 ساعت تا 24 ساعت کودکان : روزانه 40-100mg/kg از راه خوراکي منقسم در چند دوز ، هر 6-4 ساعت .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد محافظت از يخ زدگي
تداخل مصرف با ساير داروها
تقويت اثر ضد انعقادهاي خوراکي ، کاهش جذب روده اي ديگوکسين و متوتروکسات ، کاهش سرعت جذب اسپيرونولاکتون از روده .
تشديد احتمال بروز فلج تنفسي در مصرف همزمان با بيهوش کننده هاي استنشاقي ( اتر، سيکلوپروپان، هالوتان، نيتروز اکسايد) و مسدود کننده هاي عصبي-عضلاني ( توبوکورارين، سوکسينيل کولين و دکامتونيوم).
تشديد خطر بروز عوارض سمي بر گوش بدنبال مصرف همزما ديورتيکهاي حلقه اي( اتاکرينيک اسيد، فوروزمايد)،
تشديد خطر بروز عوارض سمي دارو بر روي کليه بدنبال مصرف همزمان با داروهاي نفروتوکسيک .
عوارض جانبي
فرم خوراکي ، تهوع ، استفراغ ، اسهال، در فرم موضعي : واکنش هاي حساسيتي
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- آزمايش هاي شنوايي سنجي هفته اي 2 بار ، آزمايش ادرار روزانه و BUN يکروز درميان در بيماران با نارسايي کبدي يا کليوي.
2- آزمايش هاي کليوي پايداري قبل از درمان و در حين درمان و اندازه گيري غلظت سرمي دارو
3- احتمال صدمه ي غير قابل برگشت روي شاخته شنوايي عصب هشتم .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی