سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نلفيناوير (Nelfinavir)
نام های تجاری
Viracept
اشکال دارویی
    50mg/g, 625mg, 250mg, 20mg : قرص
    50mg/g : سوسپانسيون
فرمول شیمیایی
C32H45N3O4S = 567.784 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده های پروتئاز
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
منع شيردهي در مادران مبتلا به HIV
مكانيزم اثر دارو
جلوگيري از تقسيم پلي پپتيدهاي ويروسي با مهار پروتئاز ويروسي و ايجاد ويروس نابالغ و بدون خاصيت عفونت زايي.
حجم توزيع 7-2 ليتر، PB : 98% ، متابوليسم کبدي ، نيمه عمر 3.5-5 ساعت، حداکثرغلظت پلاسمايي 2-4 ساعت بعد، 87% دفع کبدي.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط
نحوه مصرف
بزرگسالان : 750mg سه بار در روز به همراه آنالوگ هاي نوکلئوزيد.
کودکان : در نوزادان 30mg/kg/day در سه روز و در کودکان بزرگتر 60-90mg/kg/day در سه روز
تداخل مصرف با ساير داروها
مهار کننده آنزيم سيتوکروم P450 3A ، کاهش تاثير قرص هاي ضد بارداري ،
افزايش غلظت پلاسمايي در مصرف همزمان با: آميودارون ، ترفنادين ، سيزاپرايد ، کينيدين ، مشتقات ارگو .
کاهش غلظت پلاسمايي در مصرف همزمان با : کارمازپين ، فنوباربيتال ، فني توئين و ريفامپين .
عوارض جانبي
اسهال ، تشنج ، اقدام به خودکشي ، لوکوپني ، ترومبوسيتوپني ، هپاتيت .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اندازه گيري مرتب کارآيي دارو در حين درمان .
2- مصرف دارو همراه با غذا ( افزايش غلظت پلاسمايي تا 2-3 برابر ) .
3- اين دارو درمان قطعي براي HIV نيست .
4- مصرف دوز قبلي فراموش شده به محض يادآوري و پرهيز از 2 برابر کردن دوز بعدي .
5- استفاده از روش غير از قرص براي جلوگيري از بارداري .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی