شنبه 16 آذر 1398    |    Saturday, December 7, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ناتامايسين (Natamycin)
نام های تجاری
Pimafucin , Natacyn
اشکال دارویی
    5% 15ml : قطره چشمي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : ماکروليد
کاربرد دارو
عفونت هاي قارچي سطحي چشم نظير بلفاريت ، کونژکتيويت
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
تغيير در نفوذپذيري غشاي سلولي قارچ ، درمان کراتيت هاي قارچي ، عدم جذب از پوست و غشاهاي مخاطي ، رسيدن به حد غلظت درماني پس از مصرف موضعي در چشم .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به هر يک از اجزاي دارو
نحوه مصرف
بزرگسالان : ابتدا يک قطره هر 6-4 ساعت سپس کاهش دوز .
شرايط نگهداري
4-2 درجه سانتيگراد محافظت از انجماد ، حرارت يا نور
تداخل مصرف با ساير داروها
پرهيز از مصرف همزمان گلوکوکورتيکوئيد هاي چشمي
عوارض جانبي
کموزيس ملتحمه ، پرخوني چشم ، ادم ، درد چشم
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- احتمال مقاومت دارويي در صورت عدم بهبودي کراتيت تا 10-7 روز .
2- احتمال مسموميت در چسبيدن دارو به زخم هاي اپي تليال .
3- کشت قارچ مولد بيماري قبل و در حين درمان .
4- پاک کردن ترشحات چشم قبل از مصرف .
5- مراجعه به پزشک در صورت عدم بهبودي تا 10-7 روز .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی