سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نفازولين آنتازولين (Naphazoline-antazoline)
اشکال دارویی
    10ml : قطره چشمي
کاربرد دارو
درمان موقتي خارش و قرمزي چشم ناشي از گرده گياهان ، موي حيوانات و غيره .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
آنتازولين، ترکيبي اتيلن دي آمين است و مورد استفاده در درمان رنيت و کنژکتيويت .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط ، انسداد زاويه اتاق قدامي
شرايط نگهداري
در دماي 15-30 درجه، در پوشش کاملاً بسته و مقاوم به نور، محافظت از يخ زدگي.
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي مطرح نيست
عوارض جانبي
سوزش موقت چشم
تركيبات
Naphazclin Hcl 0.05% +Antazolin phosphate 0.5%
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پرهيز از آلوده کردن نوک قطره چکان و محکم بستن در آن پس از هربار مصرف .
2- عدم مصرف بيش از اندازه توصيه شده .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی