دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نالوکسان (Naloxone Hcl)
نام های تجاری
Narcan, Nalone, Narcanti, Evzio
اشکال دارویی
    0.4mg/ml : آمپول
فرمول شیمیایی
C19H21NO4 = 327.37 g/mol
کاربرد دارو
درمان مسموميت شناخته شده يا مشکوک با ترکيبات اوپيوئيدي
مهار تنفسي بعد از جراحي
درمان خارش ناشي از انسداد صفراوي
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
ترشح دارو در شير ثابت نشده است ، در تجويز دارو احتياط شود.
مكانيزم اثر دارو
اثر بر گيرنده هاي اوپيوئيدي در CNS ، متابوليسم کبدي ، نيمه عمر پلاسمايي پس از تزريق وريدي حدود 1 ساعت ، شروع اثر در IV : 2-1 دقيقه و در IM : 5-2 دقيقه ، حداکثر اثر دارو 15-5 دقيقه بعد ، دفع کليوي .
موارد منع مصرف
سابقه واکنش حساسيتي به دارو
نحوه مصرف
بزرگسالان : 0.4-2mg وريدي ، تزريق يکجا ، تکرار هر 3-2 دقيقه و در صورت لزوم وعدم پاسخ دهي تا مجموع دوز 10mg قابل تجويز است.
کودکان (و نوزادان) : 0.1mg/kg وريدي، تکرار هر 2-3 دقيقه تا ايجاد پاسخ مناسب.( حداکثر تا 2mg)
انفوزيون در بزرگسالان و کودکان : بهترين راه ، تجويز محلول 4mcg/ml با نرمال سالين يا DW5%، با دوز 0.4-0.8
شرايط نگهداري
30-15 در ظرف در بسته و دور از نور و در دماي اتاق
تداخل مصرف با ساير داروها
از بين رفتن اثر ضد دردها بعد از عمل جراحي ،
بروز سندرم محروميت ناگهاني در مصرف دارو در افراد دچار وابستگي فيزيکي به ضد دردهاي مخدر.
عوارض جانبي
تهوع ، استفراغ، افت فشار خون ، پرفشاري خون ، آريتمي ، ادم حاد ريه به ويژه در بيماراني که جراحي شده اند و تشنج .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- عدم انفوزيون با ترکيبات حاوي بي سولفيت ، آنيون هاي با زنجيره ي بلند يا وزن مولکولي زياد و محلول هاي قليايي.
2- تهوع ، استفراغ ، تحريک و تاکي کاردي در تزريق سريع وريدي .
3- کنترل مرتب بيمار پس از پاسخ درماني به دارو (بدليل طولاني بودن نيمه عمر برخي مخدرها) .
4- علائم حياتي کنترل شود.
5- نيمه عمر دارو در نوزادان بيشتر است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی