پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) (Nalidixic acid)
نام های تجاری
Negram , Neg Geram
اشکال دارویی
    500mg : قرص
    60mg/ml 120ML : سوسپانسيون
دسته بندی
دسته بندی دارویی : کينولون
کاربرد دارو
عفونت هاي ادراري (گرم منفي )
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
چون داخل شير شده و احتمال ايجاد عوارض جانبي براي شيرخوار دارد، تنها در صورت لزوم مصرف شود.
مكانيزم اثر دارو
مهار فعاليت DNAgyrase در همانند سازي DNA باکتري و ايجاد اثرات باکتريسيدي.
جذب سريع و تقريبا کامل گوارشي ، متابوليزاسيون سريع به هيدروکسي ناليديکسيک اسيد ،
نيمه عمر پلاسمايي 1-2.5 ساعت . PB: 93% ، دفع کليوي سريع (24 ساعت بعد)، PBمتابوليت دارو :63%
موارد منع مصرف
سابقه بيماري تشنجي ، سه ماه اول بارداري ، شيرخواران زير 3 ماه .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 1gr ، 4 بار در روز به مدت 2-1 هفته و ادامه درمان( در صورت نياز)، 2gr در روز.
کودکان (3ماه تا 12 سال) : 55mg/kg/day در 4 دوز منقسم . در ابتداي درمان 33mg/kg/day در مصرف طولاني مدت.
شرايط نگهداري
در ظرف دربسته ، حرارت 30-15 درجه سانتيگراد و جلوگيري از يخ زدن
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش دوز داروهاي ضد انعقادي در مصرف همزمان ،
کاهش جذب در مصرف همزمان با آنتاسيدها .
عوارض جانبي
عوارض CNS شامل سردرد ، بي حالي ، خواب آلودگي ، احساس عدم تعادل ، سرگيجه ، سنکوپ ، احساس ضعف ، درد ماهيچه ، هيجان زدگي ، منگي ، توهم ، کاهش فعاليت مغزي .
حداكثر دوز روزانه
4g
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تهيه کشت و آنتي بيوگرام پيش از درمان و در حين درمان .
2- بروز واکنش هاي دستگاه عصبي 30 دقيقه پس از شروع درمان يا بعد از دوز دوم يا سوم .
3- شمارش کامل سلول هاي خوني ، عملکرد کبدي و کليوي بيمار در صورت درمان بيش از 2 هفته .
4- جذب بيشتر دارو يک ساعت قبل از غذا و يا 2 ساعت بعد از غذا .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی