دوشنبه 2 مرداد 1396    |    Monday, July 24, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
متفورمين/گلي بنکلاميد (Metformin/Glibenclamide)