پنجشنبه 5 مرداد 1396    |    Wednesday, July 26, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مينرال اويل پارافين (Mineral oil Paraffin)