شنبه 16 آذر 1398    |    Saturday, December 7, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مدافنيل (مودافنيل) (Modafinil)
نام های تجاری
Provigil
اشکال دارویی
    100mg : قرص
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی