دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ميکوفنولات مافتيل (Mycophenolate mofetil)
نام های تجاری
Cellcept , Suprimun
اشکال دارویی
    250mg, 500mg, 500mg zahravi : قرص
    250mg : کپسول
کاربرد دارو
جلوگيري از رد پيوند آلوژنيک قلب يا کليه .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
در دوران شيردهي قطع مصرف دارو با تغذيه نوزاد با شير خشک .
مكانيزم اثر دارو
پيش دارويي از گروه مورفولينو ، مهار برگشت پذير اينوزين مونوفسفات و هيدروژناز ، مانع از پروليفراسيون Bcell , Tcell و توليد آنتي بادي و مهار تکثير سلول هاي T ستيوتوکسيک با استفاده از خاصيت ايمونوساپرسانتي ، اثر جلوگيري از رد پيوند از طريق کاهش تعداد لنفوسيت هاي فعال در محل پيوند.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو و ساير اجزاء آن .
نحوه مصرف
بزرگسالان : پيوند کليه : 1gr ، دوبار در روز سريعا پس از پيوند کبد : 1.5gr خوراکي دوبار در روز به همراه کورتيکواستروئيد و سيلکوسپورين.
پيوند قلب : 1.5gr دوبار در روز به سرعت پس از پيوند . کودکان : 600mg دوبار در روز ولي توصيه نمي شود .
شرايط نگهداري
در محل خشک و دور از حرارت .
تداخل مصرف با ساير داروها
اثر بر مايکوفنولات در مصرف داروهاي تغيير دهنده فلور ميکروبي روده .
مصرف همزمان با آسيکلووير، گان سيکلووير و مايکوفنولات سبب افزايش اثر اين داروها مي گردد.
کاهش جذب دارو در مصرف آنتاسيدهاي حاوي هيدروکسيد منيزيوم و آلومينيوم.
افزايش اثر دارو در مصرف پروبنسيد و ساليسيلات ها.
پرهيز از تجويز آزاتيوپرين.
کاهش جذب دارو تا 40% با کلستيرامين.
کاهش اثر قرص هاي ضد بارداري.
کاهش ميزان اتصال به پروتئين فني توئين و تئوفيلين.
عوارض جانبي
خون ريزي GI ، ترومبوسيتوپني ، لرزش ، سردرد ، درد سينه ، پرفشاري خون ، ادم ، اسهال ، يبوست .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- CBC سريال .
2- تجويز شکل خوراکي با شکم خالي.
3- عدم مصرف دوز بيش از کرم دوبار در روز در نارسايي شديد و مزمن کليوي (GFR<25ml/min ) .
4- پرهيز از استنشاق پودر درون کپسول ها .
5- تجويز همراه با سيکلوسپورين ها و کورتيکواستروئيد.
6- پرهيز از خرد کردن قرص يا جويدن کپسول .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی