سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
موپيروسين (Mupirocin)
نام های تجاری
Bactroban, Turixin
اشکال دارویی
    2 %, Combined : پماد موضعي
کاربرد دارو
درمان موضعي زرد زخم ناشي از استافيلوکوک اورئوس ، استرپتوکوک بتا ، هموليتيک و استرپتوکوک پيوژن .
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
اثر آنتي باکتريال اين دارو به آنزيم ايزولوسيل ترانسفر – RNA سنتتاز متصل شده و مانع سنتز پروتئين توسط باکتري مي گردد. اين دارو جذب سيستميک ندارد .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : مقدار کمي از پماد روزي سه بار بر روي ضايعات ماليده شود و در صورت تمايل مي توان محل آغشته به پماد را پانسمان کرد .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
مورد خاصي گزارش نشده .
عوارض جانبي
سردرد ، سوزش ، خارش ، بثورات جلدي ، اريتم ، رنيت ، احتقان بيني ، فارنژيت ، سوزش ، سرفه .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف طولاني مدت دارو ممکن است منجر به عفونت ثانوي با ارگانيسم هاي غير حساس گردد.
2- پاسخ درماني اغلب ظرف 5-3 روز ايجاد مي گردد و در صورت عدم پاسخ درماني بعد از 5 روز بيمار مجدداً
بررسي شود.
3- در صورت بروز علايم درماتيت تماسي مصرف دارو را قطع کنيد .
4- از بيمار بخواهيد قبل از مصرف ناحيه مبتلا را به خوبي شسته و خشک نمايد و سپس لايه نازکي از پماد را به روي ضايعه ماليده و به آرامي ماساژ دهيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی