سه شنبه 19 آذر 1398    |    Monday, December 9, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
واکسن ويروس زنده اوريون (Mumpe virus vaccine live)
نام های تجاری
Mumps vax
اشکال دارویی
    - : ويال
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
عدم واکسيناسيون تا 3 ماه پس از بارداري تجويز با احتياط در بارداري .
مكانيزم اثر دارو
استفاده از ويروس اوريون کشت داده شده در جنين مرغ – مصونيت فعال ، ايجاد عفونت خفيف و غيرقابل سرايت در اثر واکسن و مصونيت فعال 3-2 هفته پس از واکسن .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان بالاي يک سال : SC . 0.5ml در سطح فوقاني خارجي بازو ، تزريق دوز يادآور در صورت نياز .
شرايط نگهداري
نگهداري پودر و در دماي 8-2 درجه سانتيگراد دور از نور در دماي اتاق و تا 5 روز .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر مصرف داروهاي سرکوبگر ايمني ( ايمونوگلوبين ها و اينترفرون ) .
کاهش اثر واکسن هاي ويروسي در مصرف واکسن اوريون.
عوارض جانبي
احساس سوزش موقت در محل تزريق ، تب و لنفودنوپاتي خفيف ، اسهال ، نوريت عصب بينايي ، تشنج ناشي از تب .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کودکان بزرگتر از يکسال موثر و بي خطر .
2- پرهيز از مصرف در سابقه حساسيت به مصرف تخم مرغ .
3- آماده بودن اپي نفرين و ساير تجهيزات لازم براي درمان واکنش هاي حساسيتي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی