جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مولتي ويتامين تراپوتيک (Multivitamin therapeutic)
اشکال دارویی
    - : قرص
    - : کپسول
کاربرد دارو
درمان کمبود ويتامين ها در موارد سوء تغذيه ، سندرم سوء جذب ، اعتياد به الکل ، پرکاري تيروئيد ، کليه شرايط همراه با کمبود ويتامين .
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
تجويز با احتياط املاح فسفر حين بارداري .
موارد منع مصرف
در مورد فسفر ، بيماري آديسون ، هيپرکالمي ، اسيدي شدن ادرار ناشي از سنگ ادراري .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : روزي يک کپسول يا مصرف طبق دستور
تداخل مصرف با ساير داروها
آنتاسيدها ، کلسيم ، ويتامين D ، داروهاي حاوي پتاسيم و مدرهاي نگهدارنده پتاسيم ، اثر بر جذب فسفات دارند .
عوارض جانبي
اثر مليني ضعيف در چند روز نخست و فاقد عوارض خطرناک .
تركيبات
Cap :
Vit . A 25000 IU +Vit . B1 20mg + Vit B2 5mg +Nicotinamide 50mg + Vit.B6 10mg + Vit . B12 5mcg + Vit. C 150mg+ Biotin 0.25mg + Vit. D 1000 IU + Vit. E 10mg +Folic acid 1mg +Dexpanthenol 10 mg + Ca 100mg + mg 5mg +Mn 0.5mg +Mo 0.1mg + Iron 10mg + Zn 0.5mg + P 77.5 mg + CU 1mg
Tab : Vit D 500IU + Capantothenate 11.6 mg + Cattpo4 , 2H2o 129 mg + MnSo4 2.05 mg + Mgo 30mg+CUSO4 , 5H2o 3.9mg + sodium Molibdate , 2H2o 0.2 mg + FeSo4 , 7H2o 50mg + ZnSo4 , 7H2o 2.3mg
نكات پرستاري هنگام تجويز
اثرات و عوارض کلسيم در مصرف فسفات کلسيم مشهود است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی