چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مونو دي تري کلرو استيک اسيد (Mono-di-tri-chloroacetic acid)
اشکال دارویی
    - : بالک
کاربرد دارو
درمان زگيل و برداشتن خالکوبي.
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
در صورت حساسيت مفرط به دارو ، براي درمان ضايعات بدخيم يا پيش بدخيم .
نحوه مصرف
درمان زگيل ( به خصوص تناسلي ) ، برداشتن خالکوبي ، تهيه محلول غليظ از اين دارو که سوزاننده است با افزودن به آن به نسبت 1/0 .
شرايط نگهداري
در ظرف در بسته .
عوارض جانبي
سوختگي ، التهاب شديد يا نرمي پوست ، پاک کردن و شستشو در صورت ريختن اتفاقي روي پوست .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف فقط در نواحي مبتلا و پوشاندن نواحي اطراف با وازلين .
2- اطمينان از بدخيم نبودن ضايعه پيش از مصرف دارو (با آزمايش و بيوپسي ) .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی