سه شنبه 19 آذر 1398    |    Tuesday, December 10, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مولگراستيم (Molgramostim (GMCSF))
نام های تجاری
Leucomax
اشکال دارویی
    0.4mg/vial, 0.15mg/vial : ويال
کاربرد دارو
داروي کمکي در رژيم دارويي نئوپلاستيک ، پيوند مغز استخوان ، درمان نوتروپني ناشي از داروي گان سيلکووير.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط و در صورت لزوم .
موارد منع مصرف
پرهيز از مصرف فاکتور هاي محرک کلوني 24 ساعت قبل و بعد از کموترابي سيتوتوکسيک يا پرتودرماني .
نحوه مصرف
دوزاژ عمومي : 24 ساعت پس از تجويز دوز آخر داروي آنتي نئوپلاسم 5-10mcg/kg روزانه و تزريق Sc به مدت 10-7 روز.
شرايط نگهداري
در دماي اتاق .
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است .
عوارض جانبي
درد عضلاني – استخواني ، درد هنگام دفع ادرار ، ترشحات ريوي ، واکنش هاي آنافيلاکتيک ، نارسايي قلب .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- احتمال جذب توسط شيشه يا پلاستيک ، پرهيز از رقيق کردن بيش از حد.
2- افزودن آلبومين در صورت لزوم .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی