پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
موکلوبمايد (Moclobemide)
نام های تجاری
Aurorix , Manerix , Moclamine
اشکال دارویی
    150mg FC : قرص
کاربرد دارو
درمان افسردگي .
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
ترشح ناچيز در شير مادر.
مكانيزم اثر دارو
جذب خوب گوارشي ، متابوليسم کبدي ، دفع کليوي ، نيمه عمر پلاسمايي دفع 4-2 ساعت .
موارد منع مصرف
فئوکروموسيتوم ، نارسايي شديد کبدي ، حالت هاي حاد گيجي ، آژيتاسيون ، هيجان زدگي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 300-450mg/day در سه دوز خوراکي ، حداکثر تا 600mg بر حسب نياز ، افزايش دوز چند هفته بعد درمان نگهدارنده 150mg/day .
تداخل مصرف با ساير داروها
سمپاتوميمتيک ها ، دکسترومتورفان يا فن فلورامين يا داروهاي ضد افسردگي ديگر کنتراانديکه اند .
مصرف يک هفته بعد از قطع MAOIs ، TCA، SSRI و دو هفته پس از سرترالين و پاروکستين و پنج هفته پس از فلوکستين.
تحريک يا تضعيف CNS در مصرف مسکن هاي اپيوئيدي.
تشديد تاثير و عوارض پروفن يا ساير NSAID ها.
مهار متابوليسم موکلوبمايد توسط سايمتيدين.
خطر بروز حمله حاد پرفشاري خون با لوودوپا.
عوارض جانبي
اختلالات خواب ، سرگيجه ، بي قراري ، تحريک پذيري ، سردرد .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پرهيز از مصرف غذاهاي حاوي تيرامين .
2- توجه به تداخلات دارويي .
3- در نارسايي کبدي دوز دارو نصف يا يک سوم دوز معمول .
4- مصرف بعد از غذا .
5- تماس با پزشک در صورت بروز عوارض .
6- احتياط هنگام رانندگي يا فعاليت هاي خطرناک .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی