پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ميتومايسين (Mitomycin)
نام های تجاری
Mutamycin, Mitozytrex
اشکال دارویی
    2mg, 10mg, 5mg : ويال
کاربرد دارو
سرطان معده ، پانکراس ، پستان ، کولون ، سر و گردن ، ريه و کبد .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود
مكانيزم اثر دارو
اثر ضد نئوپلاسم اين دارو باعث اتصال دورشته DNA به هم شده و سنتز DNA و تا حدي RNA و پروتئين را مهار مي کند . دفع از راه ادرار.
موارد منع مصرف
سابقه واکنش افزايش حساسيت ، گلبول سفيد کمتر از 3000/ 〖mm〗^3 ، پلاکت کمتر از / 〖mm〗^3 75000.
نحوه مصرف
بزرگسالان : روزانه 2mg/ m^2 از راه وريدي به مدت 5 روز ، سپس به مدت 2 روز درمان را متوقف مي کنيم و بعد از آن
همين دوز را ادامه مي دهيم ، يا 10-20mg/ m^2 به صورت دوزواحد تجويز شود و همين دوز هر 6 تا 8 هفته تکرار شود .
در صورتي که تعداد گلبول هاي سفيد بيمار به کمتر از 3000/ 〖mm〗^3 و يا تعداد پلاکت ها به کمتر از / 〖mm〗^3 75000 برسد
دارو بايد مصرفش قطع شود .
شرايط نگهداري
محلول تهيه شده به وسيله آب استريل تا 14 روز در يخچال و در دماي اتاق تا 7 روز . محلول تهيه شده دارو به وسيله دکستروز 5% تا 3 ساعت در دماي اتاق .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف ساير داروهاي ضد سرطان يا راديوتراپي باعث تشديد سرکوب مغز استخوان ناشي از مصرف اين دارو مي گردد .
پرهيز از مصرف محلول هاي حاوي دکستروز بصورت مخلوط با اين دارو.
ايجاد اثرات سمي قلبي در مصرف همزمان دوکسوروبيسين.
عدم مصرف ساير داروهاي کاهش دهنده فعاليت مغز استخوان و کاهش دوز ميتومايسين در صورت لزوم.
کاهش فعاليت مغز استخوان در صورت پرتودرماني همزمان با مصرف اين دارو.
عوارض جانبي
پارستزي ، تهوع ، استفراغ ، بي اشتهايي ، استوماتيت ، دپرسيون مغز استخوان ، ترومبوسيتوپني ، لکوپني.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در صورتي که کراتينين بيمار بيش از 1.7mg/dl است از تجويز دارو خودداري شود .

2- به بيمار توصيه کنيد در صورت بروز تب ، لرز ، گلودرد ، عفونت ، خونريزي از لثه ، کبودشدگي ، خون در

ادرار ، خون در مدفوع و خون در استفراغ سريعا به پزشک مراجعه نمايد و از حضور در محل هاي پر ازدحام و يا

تماس با مبتلايان به بيماري هاي عفوني شناخته شده پرهيز نمايد ، همچنين بيمار بايد از مصرف ترکيبات حاوي

آسپرين خودداري نمايد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی