چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ميزوپروستول (Misoprostol)
نام های تجاری
Cytotec , Cyprostol
اشکال دارویی
    100mcg, 200mcg : قرص
کاربرد دارو
جلوگيري از ايجاد زخم معده توسط NSAID . جلوگيري از رد حاد پيوند کليه . بازکردن سرويکس و القاي زايمان و ختم بارداري. در زخم معده و دوازدهه.
مصرف در حاملگی
X
مكانيزم اثر دارو
ميزوپروستول آنالوگ پروستاگلندين E1 است که ترشح اسيد معده را کاهش مي دهد و از سوي ديگر سبب تنظيم و افزايش ترشحات بي کربنات و موکوس معده مي شود . گيرنده پروستاگلانديني قابل اشباع و برگشت پذير است .
موارد منع مصرف
منع در حساسيت به پروستاگلاندين ، زنان بار دار و شيرده .
نحوه مصرف
200mcg هر 6 ساعت تا 2 هفته در بزرگسالان و در صورت عدم تحمل مي توان دوز را به 100mcg کاهش داد. ايمني دارو در کودکان اثبات نشده است .
جلوگيري از رد حاد پيوند کليه: mcg200 خوراکي هر 6 ساعت تا 2 هفته.
باز کردن سرويکس و القاي زايمان: راه واژينال موثرتر از خوراکي بوده. ختم بارداري :40 mcg blighted ovum از راه واژينال.
در زخم معده و دوازدهه: mcg200-100 هر 6 ساعت به همراه غذا.
شرايط نگهداري
در جاي خشک و زير دماي 25درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش سطح ميزوپروستول با مصرف غذا يا آنتي اسيدها به وجود مي آيد .
کاهش سطح آسپيرين در مصرف با ميزوپروستول.
عوارض جانبي
سردرد ، اسهال ، درد شکمي ، تهوع ، نفخ ، استفراغ ، ديس پپسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- اين دارو تنها در صورتي به زنان در سن باروري تجويز مي شود که : نياز به NSAID داشته و در معرض خطر بروز زخم معده باشد .
2- پيشگيري از بارداري به خوبي انجام مي شود.
3- از کليه خطرات ميزوپرستول به صورت کتبي و شفاهي آگاه شوند .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی