پنجشنبه 21 آذر 1398    |    Wednesday, December 11, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ماينوکسيديل (Minoxidil)
نام های تجاری
Loniten , Minona
اشکال دارویی
    - : بالک
    10mg, 5mg : قرص
    20mg/ml, 50mg/ml : محلول موضعي
کاربرد دارو
هيپرتانسيون مزمن شديد مقاوم به درمان(به ويژه در نارسايي کليه).
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
عدم تغذيه نوزاد با شير مادر .
مكانيزم اثر دارو
گشاد کننده عروق محيطي ، مستقيم الاثر ، کاهش فشار خون ، مکانيسم اثر مشابه نيترات هاي آلي ، 90% جذب خوراکي نيمه عمر پلاسمايي 2/4 ساعت .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو فئوکروموسيتوم ، آنوريسم آئورت ، دوره شير دهي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه 5mg/day ( افراد پير 2.5mg ) ، افزايش 10،20،40، ميلي گرم بر حسب نياز افزايش دوز با فواصل حداقل 3 روز ( گاهي هر 6 ساعت ) دوز نگهدارنده 10-40mg/day و حداکثر 100mg/day .
شرايط نگهداري
در دماي 30-15 در پوشش بسته .
تداخل مصرف با ساير داروها
هيپرتانسيون وضعيتي شديد با گوانتيدين .
عوارض جانبي
ادم ، تاکي کاردي ، تامپوناد و افيوژن پريکارد و هيپرتريکوز ، نارسايي قلبي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل مرتب فشار خون و سرعت ضربان قلب قبل و حين درمان .
2- دفع با همودياليز .
3- پرهيز از قطع ناگهاني دارو .
4- کنترل نبض توسط خود بيمار و در صورت افزايش بيش از 20 عدد مراجعه به پزشک .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی