سه شنبه 19 آذر 1398    |    Tuesday, December 10, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مگزيلتين (Mexiletine Hcl)
نام های تجاری
Mexitil
اشکال دارویی
    100mg, 200mg : کپسول
کاربرد دارو
آريتمي بطني مهلک و مقام به درمان .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
قطع شيردهي در صورت تجويز دارو .
مكانيزم اثر دارو
کاهش خودکاري گره SA ، افزايش زمان تحريک پذيري بطن ها ، دستجات هيس ، پورکنژ و راه هاي فرعي ، جذب کامل گوارشي ، نيمه عمر دفع حدود نيم ساعت ، PB : 60-50% .عبور از جفت و توزيع در شير . متابوليسم کبدي و دفع کليوي.
موارد منع مصرف
شوک کارديوژنيک و بلوک AV درجه 2 يا 3 در نبود ضربان ساز مصنوعي ، مادران شيرده.
نحوه مصرف
بزرگسالان : تجويز دوز بارگيري در موارد ضرورت کنترل فوري آريتمي و در بقيه موارد درمان با دوز نگهدارنده از ابتدا دوز بارگيري 400-600mg شروع اثر طي 30 دقيقه تا 2 ساعت .
شرايط نگهداري
25-20 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
کند شدن جذب دارو در مصرف همزمان آنتي اسيدها، آتروپين ها و نارکوتيک ها.
افزايش سطح خوني دارو با مصرف سايمتيدين،
کاهش سرعت تصفيه متيل گزانتين ها و احتمال مسموميت با اين داروها،
افزايش سرعت جذب دارو با مصرف متوکلوپراميد،
کاهش سطح خوني دارو با فنوباربيتال، فني توئين، ريفامپين و اسيدي کننده هاي ادرار،
افزايش سطح خوني دارو با قليايي کننده هاي ادرار.
عوارض جانبي
لرزش ، سرگيجه ، ناراحتي گوارشي ، تشديد آريتمي يا بروز آريتمي جديد.
حداكثر دوز روزانه
1200mg /d
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. کنترل سطح سرمي دارو ( غلظت درماني 2-75/0 ميکروگرم ) .
2. قطع انفوزيون ليدوکائين همراه با تجويز اولين دوزمکسي لتين ولي باز بودن مسير وريدي تا زمان رفع آريتمي.
3. کاهش دوز دارو در نارسايي کبدي يا افزايش آنزيم هاي کبدي بدون علامت .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی