چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
متوپرولول تارترايت ( متورال ) (Metoprolol tartrate)
نام های تجاری
Apo-Metoprolol , Betaloc Duwles ,Metoral, Lopresor , Novometoprolol , Toprol-XL
اشکال دارویی
    100mg, 50mg, 47.5mg, 95mg, 190mg, 23.75mg : قرص
    1mg/ml 5ML : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده بتا آدرنرژيک ( بتا بلاکر )
کاربرد دارو
پر فشاري خون ، درمان دراز مدت آنژين صدري پايدار.
مصرف در حاملگی
A
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
مهار انتخابي گيرنده هاي B1 آدرنرژيک به ويژه در ميوکارد در دوزهاي بالاتر مهار گيرنده هاي B2 نيز صورت مي گيرد .
جذب خوب گوارشي متابوليسم کبدي، شروع اثر 15 دقيقه پس از مصرف و حداکثر غلظت 5/1 ساعت بعد .
موارد منع مصرف
برادي کاردي سينوسي ، بلوک قلبي بيش از درجه 1.
نحوه مصرف
پرفشاري خون: بزرگسالان : دوز اوليه 50-100mg در يک يا 2 روز . تجويز به تنهايي يا با ديورتيک. کودکان : 1-5m/kg/day خوراکي .
آنژين صدري پايدار: بزرگسالان: دوز اوليه mg100 در روز منقسم در چند دوز، افزايش دوز به فواصل يک هفته تا حداکثر mg100 ،4 بار در روز.
شرايط نگهداري
در دماي اتاق و دور از نور.
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش احتمال برادي کاردي با MAOI ها .
عوارض جانبي
افت فشار خون ، برادي کاردي ، نارسايي قلب ، بلوک A.V ، برونکواسپاسم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
در صورت کاهش ضربان قلب از 45 به ويژه اگر همراه برون ده قلبي باشد، تجويز آتروپين وريدي (0.25-0.5 mg) اگر کافي نبود قطع متوپرولول و تجويز ايزوپروترنول با احتياط يا استفاده از ضربان ساز قلبي.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی