دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
متيل پردنيزولون (Methylprednisolone)
نام های تجاری
(As acetate) : Dep-Medalone , Depo-Medrol , Depo-Medrone , Depopred (As sodium sucoinate ) : solu-Medrane , solu Medrol , A-Methapred
اشکال دارویی
    40mg (as sodium), 250mg/vial, 1000mg/vial, 500mg/vial As Succinate : ويال
    40mg/ml 1ML : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : گلوکوکورتيکوئيد
کاربرد دارو
التهاب ، شوک ، نفريت لوپوسي .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
مشابه گلوکوکورتيکويئدها، هر 4mg از دارو معادل 5mg پرونيزون يا پردنيزولون ، 20mg هيدروکورتيزون، 0.6-0.75mg بتامتازون ، 0.75mg دگزامتازون .
در تزريق عضلاني شروع اثر 6-48 ساعت، اوج اثر 4-8 روز ، مدت اثر 1-4 هفته،
در تزريق داخل مفاصل و ضايعات شروع اثر بسيار آهسته، اوج اثر 7 روز و مدت اثر 1-5 هفته،
در تزريق وريدي شروع اثر سريع و ساير موارد ناشناخته. دفع دارو کليوي است.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، عفونت هاي سيستميک قارچي ، نوزادان نارس ، دوران شيردهي .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : IV , 30mg/kg در حداقل 30-20 دقيقه ، تکرار دوز در صورت نياز هر 6-4 ساعت ، مدت درمان حداکثر 72-48 ساعت .
شرايط نگهداري
دماي 30-15 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش تصفيه دارو در مصرف آنتي بيوتيک هاي ماکروليدي .
عوارض جانبي
احساس سرخوشي ، بي خوابي ، نارسايي قلبي ، ترومبوآمبولي ، کلاپس عروقي مرگبار.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وزن ، فشار خون ، سطح الکتروليت هاي سرم و الگوي خواب بيمار.
2- تنها پرونيزولون سديم سوکسينات قابل مصرف به شکل وريدي.
3- طول مدت تزريق وريدي حداقل 1 دقيقه .
4- تزريق در CSF ممنوع .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی