سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
متيل دوپا (Methyldopa)
نام های تجاری
Aldomet , Dopamet , Amodopa
اشکال دارویی
    250mg FC : قرص
کاربرد دارو
هيپرتانسيون مزمن ، خفيف تا متوسط .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
ترشح در شير مادر به مقدار ناچيز.
مكانيزم اثر دارو
تحريک گيرنده هاي مهاري α – آدرنرژيک مرکزي ، اثر نوروترانسميتري کاذب و کاهش فعاليت رنين پلاسما و در نتيجه کاهش فشار خون ، توسط آلفامتيل نوراپي نفرين .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، هپاتيت حاد ، سيروز حاد ، سابقه اختلالات کبدي در مصارف قبلي .
نحوه مصرف
در تجويز با ساير داروهاي ضد فشار ، دوز اوليه متيل دوپا حداکثر 500mg با رژيم درماني حاوي ديورتيک تيازيدي ، بدون تغيير دوز تيازيد ، کاهش دوز در صورت افت وضعيتي فشار خون .
شرايط نگهداري
دماي کمتر از 30درجه سانتيگراد و محافظت از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش فشار خون در مصرف همزمان با آمفتامين ها ، نوراپي نفرين ، فنوتيازين ها ، ضد افسردگي سه حلقه اي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل مرتب فشار خون قبل و در حين درمان .
2- CBC در سه ماهه اول هر 2 هفته و بعد به طور مرتب .
3- انجام آزمون کومبس به طور مرتب ( به علت آنمي هموليتيک ) .
4- نياز به دوز جديد دارو پس از دياليز .
5- مصرف شب ها به علت افت هوشياري و دقت.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی