شنبه 16 آذر 1398    |    Saturday, December 7, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
متيل سلولز (Methyl cellulose)
اشکال دارویی
    - : گرانول
کاربرد دارو
مصرف در صنعت ساخت و توليد قرص .
مصرف در حاملگی
A
مكانيزم اثر دارو
مصرف در وضعيت و ساخت و توليد قرص ، مصرف با ويسکوزينه پايين در امولسيفيکاسيون داروها و تعليق داروهاي خوراکي مايع . مصرف با ويسکوزيته بالا جهت افزايش ميزان ضخامت و غلظت داروهايي که به صورت موضعي هستند يا ژل ها و کرم ها .
موارد منع مصرف
پرهيز از تجويز متيل سلولز در مبتلايان به انسداد روده اي يا شرايط مشابه .
پرهيز از مصرف در بيماران مبتلا به عفونت هاي روده اي.
نحوه مصرف
ايجاد نفخ و اتساع شکم در مصرف ميزان بالاي دارو و در نهايت ايجاد انسداد روده اي گاهي ايجاد انسداد مري در صورت مصرف به صورت خشک .
تداخل مصرف با ساير داروها
ايجاد تاخير در جذب ساير داروها ، وجود ناسازگاري با داروهاي : کلروکروسول ، هيدروکسي بنزواتها و فنول .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی