سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
متوترکسات (Methotrexate)
نام های تجاری
Abiterxate , Rheumatrex , Trexall , Ledertrexate , Trexan
اشکال دارویی
    5mg, 2.5mg : قرص
    50mg, 1g, 5mg, 1g/40ml : ويال
    5mg/ml, 25mg/ml, 50mg/ml, 10mg/ml, 2.5mg/ml 2ML : آمپول
    7.5mg/0.75ml, 15mg/1.5ml, 20mg/2ml : سرنگ آماده
فرمول شیمیایی
C20H22N8O5 = 454.44 g/mol
کاربرد دارو
کوريوکارسينوم ، مول ساير بيماري هاي تروفوبلاستيک ، لوسمي مننژيال .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
قطع تغذيه نوزاد با شير مادر تا زمان مصرف دارو توسط مادر.
مكانيزم اثر دارو
آنتي متابوليت ، اسيد فوليک ، مهار آنزيم دهيدروفولات ردوکتاز به طور رقابتي ، جلوگيري از سنتز پورين و پريميدين و مهار
ساخت RNA , DNA بيشتر فعال بر عليه سلولهاي فاز S چرخه ي سلولي ، جذب خوب گوارشي در دوزهاي کم .
موارد منع مصرف
مردان و زنان در سنين باروري ، دوره بارداري ، نارسايي کليه و يا کبد .
نحوه مصرف
15-30mg خوراکي يا عضلاني روزانه تا 5 روز تکرار اين دوره ها 5-3 مرتبه با فواصل يک هفته اي يا بيشتر بررسي کارايي درمان با اندازه گيري کمي HCG ، 24 ساعته ادرار.
شرايط نگهداري
دور از نور و به شکل کاملاً در بسته .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف با احتياط با داروهاي سالسيلات ها ، سولفوناميدها ، سولفونيل اوره ، فني توئين و تتراسايکلين .
عوارض جانبي
کاهش تعداد پلاکت و گلبول سفيد خون ، سردرد ، استوماتيت اولسراتيو ، گلوسيت ، ژنيژيويت .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بررسي وضعيت هماتولوژيک بيمار قبل و حين درمان .
2- بررسي عملکرد کبدي و ميزان AST , ALT به صورت دوره اي ( سنجش آنزيم هاي کبدي ترجيحا 1 هفته پس از شروع درمان) .
3- بررسي وضعيت عملکرد کليه قبل از شروع درمان و به صورت دوره اي حين درمان .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی