دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
متادون (Methadone Hcl)
نام های تجاری
Dolophine , Methadose , Methex , Physeptone
اشکال دارویی
    5mg, 20mg, 40mg : قرص
    5mg/ml, 10mg/ml : آمپول
    1g/sachet : سوسپانسيون
    5mg/5ml, 25mg/5ml : محلول خوراکي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مخدر
کاربرد دارو
درد شديد ،
سندرم محروميت از مخدرها،
سروز مقاوم به درمان در سرطان پيشرفته.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ممنوع
مكانيزم اثر دارو
جذب آسان ، شروع اثر 60-30 دقيقه بعد از مصرف خوراکي و 20-10 دقيقه بعد از تزريق عضلاني يا SC ، عبور از جفت، محرک گيرنده اپيوئيدي µ ، متابوليسم کبدي ، دفع کليوي .
موارد منع مصرف
منع مصرف به عنوان ضد درد مامائي ( بدليل ايجاد سندرم ديسترس تنفسي در نوزاد)،
کودکان،
اختلال عملکرد کبد و کليه،
اختلال عملکردي قلب.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 2.5-10mg هر 4-3 ساعت ، Prn ، خوراکي ، IM يا SC ، عدم تجويز بيش از دوبار در روز. انفوزيون وريدي با دوز Loading 2 ساعته ، 100-200μg/kg هر ساعت ، دوز نگهدارنده μg/kg 20-10 هر ساعت.
شرايط نگهداري
دماي اتاق و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با Selegiline يا فورازوليدين سبب افزايش سرکوب مغزي ، تشنج و کلاپس عروقي ناشي از متادون مي گردد.
پرهيز از افزودن در محلول هاي تزريقي آمينوفيلين ، آمونيوم کلرايد ، باربيتورات ها ، هپارين، متي سيلين ، فني توئين ، بي کربنات سديم .
عوارض جانبي
وابستگي و علايم محروميتي ، اثر سرکوب تنفسي ، ايجاد تحريک و اندوراسيون موضعي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پرهيز از افزودن در محلول هاي تزريقي آمينوفيلين ، آمونيوم کلرايد ، باربيتورات ها ، هپارين، متي سيلين ، فني توئين ، بي کربنات سديم .
2- در تزريق مکرر ، تجويز IM بهتر از SC .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی