جمعه 27 دي 1398    |    Friday, January 17, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
متاپروترنول سولفات (Metaproterenol sulfate)
نام های تجاری
Alupent , Metaprel
اشکال دارویی
    0.5mg/ml : آمپول
    20mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آدرنرژيک
کاربرد دارو
برنکوديلاتور براي درمان بيماري هاي تنفسي نظير آسم برونشيال ، برونشيت ، برنکو اسپاسم ، آمفيزم ، برنشکتازي و ديگر بيماري هاي انسداد ريه .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
اثر بر گيرنده هاي ß ، تحريک گيرنده هاي آدرنرژيک ريه ها ، بر طرف نمودن اسپاسم برونشي ، جذب از GI ، عبور از کبد 40% بدون تغيير و موجود در خون ، شروع اثر در تجويز خوراکي 30-15 دقيقه بعد از حداکثر اثر دارو 1 ساعت بعد ، طول مدت اثر بيش از 4 ساعت ، دفع کليوي.
موارد منع مصرف
ازدياد حساسيت ، بيهوشي يا سيلکوپروپان ، تا کي کاردي و آريتمي
شرايط نگهداري
در دماي کمتر از 25درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
اثرات افزايشي و سميت در مصرف همزمان با ساير سمپاتوميمتيک ها ،
افزايش پتانسيل اثرات قلبي در مصرف با بيهوش کننده هاي عمومي، گليکوزيدهاي قلبي، لوودوپا، مشتقات تئوفيلين، ساير سمپاتوميمتيک ها و يا هورمون هاي تيروئيدي،
افزايش تحريک CNS در مصرف همزمان با گزانتين و ساير سمپاتوميمتيک ها،
اثر آنتاگونيستي بتابلاکرها با متاپروترنول،
تشديد آثار عروقي در مصرف با MAOI ها و ضد افسردگي هاي سه حلقه اي.
عوارض جانبي
کسالت و بي حالي ، بي قراري ، خواب آلودگي ، رعشه ، سرگيجه ، سردرد ، تاکي کاردي ، افزايش فشار خون ، تپش قلب، ايست قلبي، تهوع، استفراغ، سوزش سردل، خشکي دهان.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کاهش اثرات در مصرف زياد و طولاني مدت .
2- پرهيز از تجويز همزمان آئروسل استنشاقي آدرنوکورتيکوئيد.
3- احتمال حساسيت افراد مسن به اين دارو .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی