دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مسنا (Mesna)
نام های تجاری
Mesnex , Uromitexan
اشکال دارویی
    100mg/ml 4ML : محلول تزريقي
کاربرد دارو
پروفيلاکسي اثر سمي Infosfamide يا سيکلوفسفامايد بر مثانه و مخاط دستگاه ادراري ،
بعنوان موکوليتيک از طريق لوله تراشه به شکل استنشاقي.
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
توليد مسنا در متابوليت آن مسنا رسيولفيد در کليه، اتصال به متابوليت هاي يوروتوکسيک داروهاي ضد نئوپلاسم ، نيمه عمر مسنا و مسنا دي سولفيد ، به ترتيب حدود 20 دقيقه و 70 دقيقه . دفع کليوي، شروع اثر سريع به دنبال تزريق وريدي و طول مدت اثر 4 ساعت.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو يا ساير فرآورده هاي حاوي تيول ،
منع مصرف در زنان باردار .
نحوه مصرف
بزرگسالان : تزريق وريدي : به اندازه 20% دوز داروي شيمي درماني ، تزريق روز دوم و سوم هر کدام به فاصله 3 ساعت بعد به همين ميزان .
کودکان : تزريق وريدي معادل 20% دوز داروي شيمي درماني 15 دقيقه قبل از تجويز داروي شيمي درماني.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي ذکر نشده
عوارض جانبي
عوارض گوارشي ، سردرد ، خستگي ، درد اندام ها ، افسردگي ، افت فشار خون ، راش جلدي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- مصرف دارو همراه با ايفوسفامايد براي حداکثر منافع .
2- رقيق نمودن هر 10mg دارو با 4cc مايع وريدي .
3- تزريق يک دوز واحد به شکل مستقيم وريدي در عرض 60 ثانيه.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی