پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مروپنم (Meropenem)
اشکال دارویی
    500mg, 1g : ويال
کاربرد دارو
عفونت هاي پوستي
عفونت هاي داخل شکمي،
مننژيت باکتريايي.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
کريستال هاي بي رنگ تا سفيد است به دنبال تزريق 5/0 تا 1 گرم مرونيم داخل وريدي در عرض 5 دقيقه به ترتيب اوج غلظت پلاسمايي به ميزان 50 و 112 ميکروگرم بر ميلي ليتر حاصل مي شود .
مروپنم يک کارباپنم آنتي باکتريال بتالاکتام است که داراي آثار و موارد مصرف مشابه به ايمي پنم است.
اين دارو نسبت به ايمي پنم در مقابل آنزيم دهيدروپپتيداز I کليوي مقاوم تر است و دارو را نبايد به همراه عوامل مهارکننده آنزيم مذکور مثل سيلاستاتين تجويز کرد.
موارد منع مصرف
در بيماراني که داراي حساسيت به خانواده ي کارباپنم ها و بتالاکتام ها هستند، ممنوع است.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان بالاي 50 کيلوگرم : mg500 هر 8 ساعت از راه وريدي طي 30-15 دقيقه بصورت انفوزيون وريدي و 5-3 دقيقه بصورت دوز بولوس 5 تا 20 ميلي ليتري.
شرايط نگهداري
در دماي معمول اتاق 30-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
پروبنسيد ترشح کليوي مروپنم را مهار مي کند، بنابراين غلظت هاي پلاسمايي آن را افزايش مي دهد و نيمه عمر دارو را طولاني مي کند.
عوارض جانبي
واکنش موضعي محل تزريق ، اسهال ، سردرد ، يبوست ، افزايش آنزيم هاي کبدي ، تهوع و استفراغ.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- براي کاهش مقاومت دارويي باکتري ها و حفظ کارآيي مروپنم و ساير آنتي بيوتيک ها توصيه مي شود از اين دارو فقط براي عفونت هاي اثبات شده باکتريايي و موارد مقاوم به ساير داروها استفاده شود .
2- از اين دارو نبايد براي درمان عفونت هاي ناشي از استافيلوکوک هاي مقاوم به متي سيلين استفاده شود.
3- پژوهش هاي آزمايشگاهي نشان داده که مروپنم به همراه آمينوگليکوزيدها در درمان عفونت هاي ناشي از سودومونا آئوژينوزا اثر سينرژيک دارند.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی