دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مکينول تي (Mequinol-t)
نام های تجاری
Solage
اشکال دارویی
    - : لوسيون
کاربرد دارو
درمان لنتيگوهاي پوستي ( ناشي از آفتاب )
مصرف در حاملگی
X
مكانيزم اثر دارو
سوبسترايي براي آنزيم تيروزيناز است و به عنوان مهار کننده رقابتي براي تشکيل پيش سازهاي ملانين عمل مي کند. مکانيسم اثر شناخته نشده، ترتينوئين به عنوان داروي دپيگمانته کننده پوست است. دارو ظرف 2-1 ساعت بعد از مصرف به حداکثر اثر خود مي رسد.
نحوه مصرف
اين ترکيب بايد 2 بار در روز و با استفاده از اپليکاتور روي لکه هاي مورد نظر ماليده شود. فاصله هر بار مصرف از يکديگر نبايد کمتر از 8 ساعت باشد.
شرايط نگهداري
در دماي اتاق ( 15-30 درجه )، دور از نور خورشيد. اين ترکيب قابل اشتعال است.
عوارض جانبي
قرمزي پوست، سوزش، خارش، پوسته ريزي، تحريک پوست ، هيپرپيگمانتاسيون.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. در صورت واکنش هاي تحريکي پوست يا علائم سيسميک، دارو قطع شود.
2. بيمار بايد تا 6 ساعت بعد از ماليدن دارو از شستن موضع يا استحمام پرهيز کند.
3. براي جلوگيري از تحريک پوست ، از قرارگيري در معرض آفتاب خودداري شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی