چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مپروبامايت (Meprobamate)
نام های تجاری
Equanil , Miltown
اشکال دارویی
    400mg : قرص
کاربرد دارو
درمان اختلالات اضطرابي يا تسکين کوتاه مدت علايم اضطرابي
مصرف در حاملگی
D
مكانيزم اثر دارو
اثرات خفيف آرام بخشي و شل کننده عضلاني ، اثر بر قسمت هاي مختلف مغز و اعصاب مانند تالاموس و ليمبيک. جذب خوب گوارشي ، حداکثر غلظت پلاسمايي 3-1 ساعت بعد ، نيمه عمر پلاسمايي 17-6 ساعت ، عبور از جفت و غلظت در شير مادر تا 4 برابر غلظت پلاسمايي ، متابوليسم کبدي و دفع کليوي .
موارد منع مصرف
سابقه حساسيت ، سابقه پورفيري حاد متناوب ، بارداري، کودکان زير 6 سال.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 400-800mg دو بار در روز يا 1.2-1.6 gr در 4-3 دوز منقسم روزانه حداکثر دوز روزانه 2.4gr افراد پير 400-800 mg روزانه .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد در ظرف در بسته
تداخل مصرف با ساير داروها
خطر ايجاد عادت در مصرف با داروهاي اعتياد آور و سرکوبگر CNS،
افزايش آثار مپروبامات در مصرف الکل و داروهاي سرکوبگر CNS.
عوارض جانبي
خواب آلودگي ، آتاکسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تجويز با غذا .
2- قطع تدريجي طي 1 الي 2 هفته .
3- حساسيت افراد پير و ناتوان بر آثار سداتيو و هيپوتانسيون دارو .
4- تغيير وضعيت بيمار به آرامي .
5- افزايش فعاليت حرکت بيمار حين خواب .
6- وابستگي فيزيکي يا رواني در مصرف طولاني مدت.
7- پرهيز از انجام کارهاي دقيق نظير رانندگي.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی