چهارشنبه 29 آبان 1398    |    Wednesday, November 20, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مپيواکائين هيدروکلرايد (Mepivacain hydrochloride)
اشکال دارویی
    3% 1.7ml, 3% 1.8ml, 2% 20ml : آمپول
    3% : کارتريج
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آميد
کاربرد دارو
بيشتر مصرف براي آنستزي انفيلتراسيون ، بلوک عصبي محيطي و بلوک اپيدورال .
بلوک عصبي بازويي - گردني - بين دنده اي و قسمت خارجي دستگاه ژنيتال
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
داروي آناستتيک موضعي از نوع آميدي ، داراي اثرات و موارد مشابه آناستتيک هاي موضعي ، داراي شروع اثر تدريجي ، افزايش جذب دارو و شروع اثر و مدت اثر دارو با افزودن يک وازوکانستريکتور .PB : 78% ، نيمه عمر پلاسمايي 3-2 ساعت در بزرگسالان و تا 9 ساعت در نوزادان، متابوليم کبدي، دفع کليوي کمتر از 10% دوز مصرف شده ، ترشح صفراوي بيش از 50% دوز مصرف شده و ورود به چرخه انتروهپاتيک و دفع مقادير اندک با مدفوع ، عبور از جفت.
نحوه مصرف
دوزاژ دارو متغيير است بر اساس محل تزرق و نوع پروسه بيهوشي موضعي ، تجويز حداکثر ميزان دارو در بزرگسالان به صورت تک دوز 400mg .
عوارض جانبي
مشابه ساير آناستتيک هاي موضعي ،
پرهيز از تجويز مپي واکائين در مبتلايان به پورفيري ،
کاهش دوز دارو در افراد سالخورده و مبتلايان به بيماري هاي قلبي يا کبدي و رعايت احتياط دراين موارد.
حداكثر دوز روزانه
بزرگسالان g1 و کودکان mg/kg 6-5 .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی