دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
واکسن مننگوکک ( آ + سي ) (Meningococcal vaccine)
نام های تجاری
Menomune , Mengivac (A+C)
اشکال دارویی
    - : پودر
کاربرد دارو
پروفيلاکسي عفونت مننگوککي
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
مصرف با احتياط
مكانيزم اثر دارو
واکسن مننگوکک حاوي پلي ساکاريدهاي خالص شده کپسولي نايسريا است، در نتيجه توليد آنتي بادي را برعليه آن تحريک کرده و سبب ايجاد ايمني فعال بر عليه دو گروه A و C نايسريا مي شود . 10-7 روز پس از واکسيناسيون ، سطح مصونيت زاي آنتي بادي ايجاد شده و تا مدت 3 سال باقي مي ماند.
موارد منع مصرف
واکسيناسيون بايد تا زمان بهبودي بيماري هاي حاد به تعويق انداخته شود . در فراد داراي حساسيت به واکسن نبايد تجويز شود.
نحوه مصرف
تزريق 0.5cc واکسن به صورت SC . انديکاسيون هاي تزريق واکسن عبارتند از 1) کودکان بالاي 2 سال که از نظر آناتوميک يا عملکردي فاقد طحال هستند و يا دچار کمبود پروپردين يا اجزاي انتهايي کمپلمان مي باشند. 2) همراه با کموپروفيلاکسي پس از تماس 3) مسافرت به مناطق اندميک يا هيپراندميک. 4) اپيدمي عفونت مننگوککي با سروتيپ A يا C .
تداخل مصرف با ساير داروها
استفاده همزمان با واکسن هاي ديگر يا ايمونوگلوبولين توانايي واکسن را کاهش مي دهد،
مصرف داروهاي سرکوبگر ايمني مي تواند اثر دارو را کاهش دهد.
عوارض جانبي
درد ، قرمزي و اندوراسيون محل تزريق .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پيش از تزريق واکسن درباره سابقه حساسيت با واکسن تحقيق کنيد .
2- تجهيزات و داروي درمان حالات آنافيلاکسي و حساسيت را در دسترس داشته باشيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی