جمعه 27 دي 1398    |    Friday, January 17, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ممانتين هيدروکلرايد (Memantine hydrochloride)
نام های تجاری
Namenda
اشکال دارویی
    10mg, 5mg : قرص
    10mg/ml 50g : قطره خوراکي
کاربرد دارو
درمان دمانس متوسط تا شديد تيپ آلزايمر
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
اثر ضد آلزايمر ، اين دارو به محل رسپتورN ، متيل D ، آسپارتات در CNS متصل شده و مانع اتصال گلوتامات به آن مي شود. نيمه عمر : 80-60 ساعت . دفع : 82-57% بدون تغيير از راه ادرار .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو يا هريک از اجزاي آن ، نارسايي شديد کليه .
نحوه مصرف
بزرگسالان : ابتدا 5mg از راه خوراکي يکبار در روز تجويز مي شود . هفته بعد 5mg از راه خوراکي دوبار در روز، هفته سوم 15mg در روز و بالاخره در هفته چهارم 20mg در روز تجويز مي شود.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان اين دارو با مهار کننده هاي کربنيک انهيداز و بي کربنات سديم باعث افزايش اثرات اين دارو مي شود .
عوارض جانبي
تشنج ، خستگي ، سردرد ، هيپرتانسيون ، تکرار ادرار ، آنمي ، ثبورات جلدي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- دارو را مي توان قبل يا بعد از غذا تجويز نمود .
2- دوز دارو را مي توان هفته اي يکبار افزايش داد .
3- وضعيت حافظه ، توجه ، صحبت کردن و توانايي انجام فعاليت هاي ساده توسط بيمار را قبل از شروع درمان و سپس در فواصل منظم در خلال درمان ارزيابي کنيد ، در خلال درمان آزمايش CBC را در فواصل منظم تکرارنماييد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی